بهترین پالس اکسیمتر مچ دست

مانیتور اکسیژن مچ دست یک شبانه یک پالس اکسیمتر قابل اطمینان طولانی مدت است که ساعاتی راحت آن را می پوشید و نتایج دقیقی را به همراه دارد. اکسیمترهای پالس نوک انگشت برای چندین بار خواندن سریع در طول روز مناسب هستند
ادامه مطلب