آشنایی با تعمیر برج خنک کننده

به این خواسته قرادادن فیلتر های استیل یا این که آلومینیومی مناسب ترین گزینه می باشد. شناور پرکن آب جبرانی : همین نصیب در واقع شامل یک شناور مکانیکی به خواسته تعیین سطح آب در تشتک و تامین آب جبرانی حاصل از تبخیر مورد استعمال قرار می ظرفیت برج خنک کننده گیرد . 3. تراز تشتک آب را بررسی نمایید و در رخ لزوم شیر شناوری را تعویض کنید. در ادامه به اساسی ترین و مهم ترین تجهیزات کولینگ تاور اشاره می نماییم و کاربرد و وظیفه هر یک را تفسیر می دهیم. دارای ترین پارامتر در گزینش بها برج خنک کن همین قطعات داخلی و دسته و فرآورده آنان می باشد. متداول ترین و همگانی ترین جور پکینگ، آشیانه زنبوری و از جنس PVC برج خنک کننده قم می باشد. کولینگ تاورها تجهیزات و قطعات متمایز دارا‌هستند که هر کدام از آنها هم اهمیت متاع و مدل های متنوعی می باشند و براساس طراحی و عملکرد برج گزینش می شوند و آیتم استفاده قرار می گیرند. رسوبات تشکیل شده عموماً از محصول آهک بوده و به رنگ سفید و قهوه ای واضح در میان شیارهای پکینگ و قطعات جانبی دیگر تشکیل میشوند. هر برج خنک کننده کلیدی قطعات و تجهیزاتی میباشند که در عملکرد درست و راندمان بالای آن‌ها تاثیرگذار می باشند. به طوری که نیز حال تولیدکنندههای دوچندان مقداری همین گونه را تولید می کنند. سیستم های خنک سازی در گذر روزگار در گونه های متمایز طراحی و تولید گردیده و سیستم آخری این دستگاه دستخوش تغییرات اکثری بوده است. طراحی و انتخاب سیستمهای برودتی نباید توسط اشخاص معمولی شکل پذیرد بلکه این مورد قضیه می بایست توسط متخصص مربوطه رخ پذیرد. همین دسته از برج خنک کننده چنانچه حیاتی استانداردهای جهانی ساخت و طراحی گردد دیگر هیچ یک از محدودیت های انواع برجهای پیشین را نخواهد داشت. این سطون دردو طراخی مختلف به نام اسپلش، فیلمی ایجاد میشوند. به استدلال قرارگیری دایم قطعات درمجاورت رطوبت، بویژه در برج خنک کن مدار باز، ترکیبی، قطعات مبتلا فرسایش، رسوب گرفتگی، پوسیدگی میشوند.