آمریکا حق انجام هیچ کاری در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ را ندارد

[ad_1]

نماینده ایران در سازمان ملل یک بار دیگر تکرار کرد که ‏آمریکا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ است و حقی برای آغاز هیچ کاری در چارچوب این قطعنامه ندارد.

[ad_2]

Source link