آمریکا ۴‌نفر را به‌انتقال قطعات‌هواپیما به‌ایران متهم‌کرد

[ad_1]

وزارت دادگستری ایالات متحده چهار نفر را به انتقال قطعات هواپیما به ایران متهم کرد.

[ad_2]

Source link