آموزش صفر تا صد شبکه ( ورود به بازار کار)

چنانچه در نتورک کامپیوتر در مقابل رو می بینید و به فولدر ها و اینترنت و پرینتر دسترسی دارید نیازی به ساخت شبکه خانگی نیست این دو در همین گزینه هیچ فرقی ندارند اما اگر سیستم ها یکدیگر رو نمی بینند بهتره ایجاد Homegroup رو آزمون کنید. بعد از آن شما در کامپیوتر دوم به این مسیر رفته و سیستم گروه خانگی که شما در سیستم اولیه ساختید رو پیدا کرده و به جای ساختن یک تیم نو به شما می گه که به مجموعه سیستم نخستین ملحق شید بعد از آن از زدن کلید Join Homegroup از شما یک رمز می خواهد که رمزی که سیستم نخستین به شما داره رو وارد می نمایید و کل هم اکنون باطن my compiuter در ستون سمت چپ یک آیکون نو که کالا تیم خانگیه می بینید چنانچه داخلش برید به دو قسمت تقسیم شده کلیه چیز هایی که شما به اشتراک گذاشتید و تمام چیز هایی که سیستم نخستین به اشتراک گذاشته. پس از گذراندن دورهی کانال پلاس، نوبت به دورههای تدریس سیسکو (CCNA Cisco) و دورهی آموزش MCSA می رسد تا شما را از همه لحاظ تبدیل به یک متخصص کند. Cisco ccna: شرکت سیسکو یک شرکت تولید کنندهی تجهیزات نتورک است. شرکتهای بزرگتری که منابع اطلاعاتی بخش اعظمی ساخت می کنند نیاز دارند تا همین منابع به آموزش کارگزاشتن طلوع سادگی همرسان شوند. به این دلیل می باشد که کار در حوزه شبکههای کامپیوتری نسبت به سایر شغل ها فناوری دیتاها درآمد بیشتری دارا هستند و بیشتراشخاصی که در راستا شبکه آموزش تخصصی دیدهاند حیاتی خلل بیکاری رو به رو نیستند. تدریس تخصصی مهندسی نتورک به دو بخش سختافزار و نرمافزار شبکه تقسیم آموزش شبکه اهمیت جادی میشود. شبکه کردن کامپیوترها سبب معمولی شدن ارتباط و تعامل دربین سیستمهای متفاوت در یک گروه میشود. همین تکنولوژی یکی از تکنولوژیهای بسایر انعطافپذیر محسوب میشود. کانال کردن چند کامپیوتر به یکدیگر غالبا کار گران قیمتی محسوب نمیشود. قبل از به کارگیری از این طریق به خاطر داشته باشید که شما به یک کارت شبکه وایفای نیاز دارید. Homegroup نیز چیز معمولی ای هست مانند network می مونه و شما توش می تونید فایل ها و پرینتر رو به اشتراک بگذارید. از آنجایی که پایداری و امنیت فوق العاده ای در تجهیزات شرکت سیسکو وجود دارااست اکثر زمان ها ISP ها از تجهیزات این کمپانی استفاده می کنند. هر به دست آوردن و فعالیت و سازمانی که بیش از دو دستگاه کامپیوتر داشته باشد به کارشناس کانال نیز نیاز دارد. مطمئنا نتورک نمودن یکسری کامپیوتر به یکدیگر مزایایی داراست که همین اقدام تا به همین حد امروزه محبوبیت پیدا کرده و شرکتها و کسبوکارهای گوناگون وابستگی شدیدی به آن پیدا کردهاند.