آنتی اسکالانت چیست؟

نرم افزار آنتی اسکالانت پروتون صرفا نرم افزاری می باشد که می تواند فناوری اسمز معکوس مدار بسته را دسته سازی کند. به صدق اضطراری به ذکر می باشد که تعداد زیادی از شیمی های متفاوت ضد اسکالی که تکامل یافته اند بسته به مدل کاربرد و پلیمر آلی مورد استفاده، نتیجه ها و اثربخشی زیادی را تولید کرده اند. به جهت خودداری از چنین اتفاقی، از محلول آنتی اسکالانت استعمال میشود. فلوکن Flocon 260 یک محلول آبی از یک اسید آلی میباشد و فرم غلیظ آن منجر خورندگی می شود از این رو می بایست از تجهیزات مقاوم در برابر خوردگی به کار گیری بشود. آنتی اسکالانت فلوکن 260 یک ماده محلول در آب می باشد. میزان دوز تزریق فلوکن 260 آیتم نیاز بستگی به میزان مرغوب بودن آب محل ورود و تشخیص عناصر رسوب زا و غلظت آنها بستگی دارد. معین هست که خاصیت اسیدی این ضدرسوب توانا می تواند به برطرف کردن رسوب های ایجاد شده در دستگاه تصفیه آب کمک کند. آنتی اسکالانت در راستای پیشگیری از رسوب بر روی تراز ممبران نقش مهمی را ایفا می کند. آنتی اسکالانت (ماده ای که از پوسته پوسته شدن تراز پرهیز می نماید یا آن را کند می کند). این آنتی اسکالانت برای کنترل رسوبات نمک های معدنی و خودداری از تشکیل رسوب بر روی سطح ممبران آنتی اسکالانت فلوکن استعمال می شود. کارایی آنتی اسکالانت در ممبران سیستم آب شیرین کن RO به این شکل می باشد که اساسی اثر گذاری بر عامل ها ساخت کننده رسوب، منجر تاخیر در تشکیل رسوبات طی مدت هنگامی که از غشای ممیران عبور می کند می گردد و به این روش از تشکیل رسوب بر مرحله غشای ممبران خودداری می کند. در شکل استعمال از آنتی اسکالانت فلوکن 260 در دستگاه تصفیه آب RO می توان قدمت ممبران را ارتقا و راندمان خروجی را ارتقاء داد. 5-2 میلیگرم در لیتر میزان دوز تزریقی همین ضدرسوب می باشد که در شکل امکان بهتر می باشد قبل از فیلترهای کارتریج تزریق شود تا بهترین کارایی را در رسوبزدایی داشته باشد. برای افرادی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی به کار گیری از کیفیت آنتی اسکالانت ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.