ادعای آمریکا درباره نقش ایران در انفجار در برج‌های الخبر

[ad_1]

دادگاهی در آمریکا با ادعای نقش داشتن ایران در انفجار رخ داده در برج‌های الخبر عربستان سعودی، ایران را به پرداخت غرامت محکوم کرد.

[ad_2]

Source link