ارسال دارو به ایران از طریق کانال بشردوستانه

[ad_1]

دولت سوئیس امروز پنجشنبه جزئیات اولین مبادله از طریق کانال بشردوستانه با ایران را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link