«از رفع انحصار تا تعیین تکلیف اسناد قولنامه ای»؛ آخرین جلسه مجلس دهم بی فایده نبود!

[ad_1]


در آخرین جلسه مجلس دهم در چهارشنبه هفته گذشته طرح مهم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت و این طرح به تصویب نمایندگان رسید.تصویب این طرح در آخرین جلسه و دقایایق پایانی مجلس دهم از آنجا حائز اهمیت است که بسیاری از صاحبنظران چشم انتظار تصویب و اجرای برخی از مفاد آن هستند که اصلاح ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 و همچنین تعیین تکلیف اسناد عادی درباره اموال غیرمنقول از آن جمله بودند.

[ad_2]

Source link