استفاده از یوگا به عنوان "سپر محافظ" در برابر کرونا

[ad_1]

با گسترش موج جدید ویروس کوید-۱۹ در جنوب آسیا دولت هند تصمیم گرفته است با گسترش ورزش یوگا به عنوان سپر محافظ شهروندان برای مقاومت جسمی و روحی در برابر این بیماری مهلک استفاده کند.

[ad_2]

Source link