افزایش حقوق کارگران از چه زمانی اعمال خواهد شد؟

[ad_1]

حقوق ماهانه یک کارگر با دریافت حداقل دستمزد، حق خواروبار و حق مسکن حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

[ad_2]

Source link