اقدامات بانک ایران زمین در توسعه سرمایه اجتماعی در شرایط سخت کرونا

[ad_1]

ویروس کرونا تاثیری بر فعالیت بانک ایران زمین نداشته و این بانک همواره یکی از طلایه داران و پیشروان زدودن فقر از چهره جامعه و ایجاد و تثبیت سرمایه اجتماعی و گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی در کشور بوده است.

[ad_2]

Source link