اقدام قضایی کاخ‌سفید برای جلوگیری از انتشار کتاب بولتون

[ad_1]

کاخ سفید برای جلوگیری از انتشار کتاب «جان بولتون» به اقدام قضایی متوسل شد.

[ad_2]

Source link