انتخاب دمپر به چه صورت است؟

همین دمپر ها بسته به موقعیتی که در سیستم تهویه منفرد دارند، می توانند به رخ افقی یا عمودی باشند. برای متعادل نمودن جریان هوا در مجرای سیستم های تهویه طراحی شده است. از دمپرهای صنعتی backdraft در اگزوزها و اینتیک هایی که باید در علیه جریان های برگشتی مقاومت نمایند استعمال می شود. دمپر ها می توانند به راحتی در زمان پر‌نور بودن هواکش ، به راحتی تهیه شون و جریان ورودی هوا را و یا این که خروجی آن را تهیه نمایند. جهت تنظیم یا این که انسداد هوای عبوری از داکت هوای گرد، از دمپر هوا ی گرد دربین کانالی به کارگیری می شود. از دیگر سیستم های در اختیار گرفتن دمپر های اتوماتیک سولنوید (solenoid) می باشد. تنها تفاوت همین دو دمپر هوا ، عملکرد تیغه های همین دو می باشد . جور قاب دمپر هوا ی ۷ و ۸ همچون دمپر هوا ی تیغه موازی است ، البته مونتاژ تیغه های دمپر ۷ و ۸ به صورت یک عدد در بین به رخ بر عکس کار می کند و وضعیت ۷ و ۸ به دمپر هوا می دهد . این جور از دمپرها که جزو مثال های بسیار همگانی دمپر می باشند در شرایط عمومی به مراد در دست گرفتن فلو یا سرعت هوا استعمال می شود. طبق معمول از همین دمپر در پشت رشته هواکش ها و بر بر روی نما به کار گیری می­کنند که حساس آغاز به کارِ فن، پره­های همین دمپر، به صورت اتوماتیک گشوده شده و هوای باطن را به بیرون منتقل می‌کند و بعد از آن از قطعِ کارایی حرفه هم بصورت اتومات بسته می­شود و حساس بسته شدنِ پره های همین دمپر به طور همزمان دارای خاموش شدنِ فن، هم از اتلاف هوای مطبوع باطن دوری می­شود و نیز از ورود و خروج اشیاء، پرندگان، حشرات و دیگر موجودات به داخل ممانعت می­شود. در حالتی که فشار پشت دمپر فراوان می شود، دمپر بصورت مداد گشوده می شود و پس از افت فشار بسته میشود. در اینجا لازم به ذکر هست جهتِ اطمینان از ثباتِ محلِ کارگزاری دمپر هوا ،معمولا برای نگهداریِ دمپر هوا در محل مشخصِ خودش، بصورت جدا از هم برای خودِ دمپر هوا از یک ساپورت ویژه استعمال می شود تا از هرگونه لرزش ، سر و صدا جلوگیری بعمل آید. دمپرهای دو حالته که نیز برای حالت آتش و هم برای دود طراحی میشوند، همین نوع از دمپرها به یک مرجع کنترل دمایی وصل میباشند و توسط یک نیرو محرکه خارجی توان گشوده و دمپر در ارتعاشات بسته شدن دارند.