انتقاد روسیه از موضع آمریکا درقبال پرتاب ماهواره نور

[ad_1]

نماینده روسیه در وین موضع آمریکا در برابر پرتاب ماهواره نور از سوی ایران را استاندارد دوگانه و ریاکاری خواند.

[ad_2]

Source link