انتقاد صریح محسن هاشمی از حناچی

[ad_1]

مدیران در سال آخر مدیریت شان محافظه کار می شوند / دوست داشتم شهردار می شدم تا شهرداری کارنامه مقبولی ارائه دهد

[ad_2]

Source link