انتقاد پکن از لغو ویزای دانشجویان چینی توسط آمریکا

[ad_1]

دولت چین “آزار و شکنجه سیاسی” توسط آمریکا را به دلیل لغو ویزای بیش از هزار دانشجو و محقق چینی را محکوم کرد.

[ad_2]

Source link