«انتقاد یا توهین» ؛ وقتی نگاه دقیق یک قاضی موجب تبرئه دانشجوی منتقد و معترض شد!

[ad_1]


جرم های توهین و افترا در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در این بخش مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته است.این جرائم از جمله جرائمی هستند که به سبب ویژگی های خاص در تحقق آنها باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند چون آنسوی مرز این جرایم ، انتقاد قرار دارد که هر شخص و جامعه محتاج بیان آنها می باشد.

[ad_2]

Source link