ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه می‌فرستد

[ad_1]

نخست وزیر کانادا روز سه شنبه مدعی شد که ایران به زودی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه ارسال خواهد کرد.

[ad_2]

Source link