ایران همچنان تهدید بزرگ برای آمریکا در عراق است

[ad_1]

معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور دور مدعی شد که تهدید گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق برای نیرو‌های آمریکایی همچنان بزرگ است.

[ad_2]

Source link