اینفوگرافیک | مقابله با بوی بد دهان در روزه‌داری

[ad_1]

دلیل بوی بد دهان در هنگام روزه‌داری نخوردن غذاست؛ زیرا در این شرایط بدن برای تولید انرژی از ذخایر چربی استفاده می‌کند و طی آن کتون‌ها تولید می‌شوند که عامل این بو هستند. برای مقابله با بوی بد دهان در این ایام از این راهکارها استفاده کنید.

[ad_2]

Source link