اینها رزین و سخت کننده هستند

این گروه از ترکیبات رزین در صنعت تصفیه آب کاربرد نداشته و اکثر در صنعت ساختمان و دکوارسیون گزینه استعمال قرار میگیرد. صنعت هوافضا پس از جنگ جهانی دوم رشد سریعی داشت. مهندسین و کارشناسان گروه صنعتی هفت پس از بررسی شرایط گوشه و کنار و سایر فاکتورها و رعایت استانداردها در غایت محصول مورد لحاظ را طراحی و حیاتی بهترین و باکیفیت ترین متریال نسبت به ایجاد آن مبادرت می کنند. معمول است که نسبت فنل به فرم آلدهید ۱ به ۸ /۰ باشد، فرآورده مذاب حاصل سرد میگردد و به تدریج شیشه ای میگردد. تراز C : مقدار پلیمریزاسیون و نتورک ای شدن مضاعف فراوان است. با این وجود این معلوم است که واکنش آغاز به وسیله فعال شدن رینگ بنزنی اساسی گروههای هیدروکسیل مانند متیلول شکل میگیرد. در شکل به کارگیری از دستگاه وکیوم عملیات حبابگیری سریعتر و راحتتر کاربرد رزین های تبادل یونی انجام می شود. در مقابل، از رزین های آنیونی قدرتمند می توانند کل آنیون های موجود در آب را حذف نمایند. محدوده کاربرد فیلرها به طور معمول محدود به فیلرهای سفید کننده به جهت پودر چوب و الیاف خرد سلولز و نیز قابلیت کاربرد تقویت کننده های معدنی یا این که لیفی است. اسپری های روغن آشپزی برای اینکار مطلوب هستند. ولی رزین های اپوکسی تک جزیی و سه جزیی نیز تولید می‌شوند که استفادههای مختص دارند. ریختن کاهش از میزان هاردنر در ترکیب رزین اپوکسی منجر میشود کارمان برای همیشه ژلهای یا این که نرم و منعطف بماند و در صورتی که اکثر از آن مقدار که بایستی ریخته شود، آنقدر سریع حیاتی رزین واکنش میدهد و داغ میشود که حتی اجازهٔ اجرای فعالیت را به شما نمیدهد و در پیاله شما داغ و سوزن میشود و سرعت بالا سفت و سنگی شده و یا این که هاردنر بیشتر به موقعیت سفیدک و لپک روی زیورآلاتتان نمایان میشود. و موجب ارتقا تقاضا برای کامپوزیتهای مهندسی در رزین تبادل یونی پرولایت تکنولوژیهای جدید شد. رزینهای فنولیک جزء رزینهای اهمیت کاربرد عمومی محسوب می گردند ولی می توان آن‌ها را برای بنا های مهندسی آمیزه سازی نمود. گریدویژه یا این که الکتریکی(پر شده کلیدی میکا و شیشه) رزینهای قالبگیری فنولیک از نوالاک ساخته میشوند درصورتیکه چه رزول نیز در بعضی مورد ها بکار میرود. ویژگیهای مطلوب آن ها عبارتند از: جذب آب پایین، مقاومت حرارتی و لکه پذیری، سختی و عایق الکتریکی. همچنین مقاومت آنان در برابر رخنه خوردگی الکتریکی بیشتر هست ولی مقاومت حرارتی کمتری دارند.