این الکترود استیل برای جوشکاری فولادهای AISI:301

به عنوان نمونه سیلیسیم که معمولاً منجر رخنه گرم فلز جوش می گردد معمولاً ارتقاء می یابد. همینطور سیکل های حرارتی درموقع جوشکاری مخصوصاً در بخشها نزدیک جوش نیز بر بر روی تغییر و تحول درصد عناصر آلیاژی در فازها اثر دارااست که ادله آن تبدیل آستنیت به فریت در موقع گرم شدن و تبدیل معکوس در موقع سرد شدن و پدیده دیفوزیون موادتشکیل دهنده آلیاژی در فازهای جامد فوق می باشد. 1-فیلرهای فریتی: این فیلرها ترکیبی نسبتاً نزدیک به فلز مبنا دارا هستند البته کاربرد آن ها به برهان فقدان چقرمگی جوش و منطقه HAZ محدود می باشد. در همین طریق شما بایستی مشعل TIG را در یک دست بگیرید و مهم دست دیگر الکترود جوشکاری را نزدیک به فلز مایع قرار دهید، به این برهان عمل آرام تر انجام می شود. نحوه TIG در مقایسه حساس دستگاه های MIG یه خرده پیچیده تر می باشد. وقتی از مشعل TIG به کارگیری می کنید شما مجبور می گردید آهسته خیس کار نمایید. علت همین دستور این است که شما دارای یک دست دیگر خود یک الکترود استیل را به فلز مایع نزدیک می کنید. اما اگر موارد مورد استعمال شما نازک می باشند باید از جوشکاری قوس یا این که گاز تنگستن استعمال کنید. این جوشکاری از جریان الکتریسیته به کار گیری می نماید، تا کناره های فلز خورده شده را حرارت و آنها را به یکدیگر جوش دهد. متاسفانه به طور معمول به علت ضریب انتقال حرارت کمتر و ضریب انبساط حرارتی بالاتر ورق استیل، خصوصاً آستنیتی نسبت به کربن استیل، شدت همین اعوجاج در آنان بخش اعظم می باشد. پروسه جوشکاری استیل، بسته به ضخامت و پوشش مواد تغییر‌و تحول می کند. جوشکاری استیل کلیدی الکترود متصلكردن ورقهای استیل، پروفیل، نبشی، لوله، فلنج، شیرآلات، میلگرد و سایر قطعات دارای به کارگیری از جوش یا این که فیلر(پركننده) می باشد كه برای این منظور از الكترود و یك هادی یا رسانا كه عموماً گاز اكسیژن یا این که دی اكسیدكربن است، استفاده میشود. درصورتیکه بدنبال جوشکاری مناسب هستید، جوشکاری نقطه ای به جهت شما مناسب است. این عملیات جوشکاری، یک حرارت اندک اولیه به وجود می آورد که به جهت مواد رشته رشته مناسب است. براین اساس وجود همین جور عیوب در حدود مورد پذیرش، تاثیر اهمیت و چشمگیری در خواص جوش نداشته و از حیث استاندارد مربوطه جوش مورد تایید است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان بیشتر در آیتم الکترود استیل اصفهان لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.