بازداشت چند مسئول دیگر درباره انفجار بیروت

[ad_1]

منابع لبنانی از اقدامات جدید دستگاه قضایی درباره پرونده انفجار فاجعه بار بیروت خبر دادند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment