بازدید از دستاوردهای وزارت دفاع برای مقابله با کرونا

[ad_1]

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از نمایشگاه دستاوردهای پیشرفته صنعت دفاعی در حوزه مقابله با کرونا بازدید کردند.

[ad_2]

Source link