بازدید امیر‌دریادار‌سیاری از دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌ارتش

[ad_1]

معاون هماهنگ کننده ارتش از قسمت‌ها و بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بیمارستان ۵۰۱ امام رضا (ع) بازدید کرد و چندین پروژه درمانی و عمرانی را افتتاح کرد.

[ad_2]

Source link