با «مصطفی ادیب» بیشتر آشنا شوید

[ad_1]

«مصطفی ادیب» به تازگی مأمور تشکیل کابینه در لبنان شده است و سران سیاسی لبنان در مورد نخست وزیری او به توافق رسیدند؛ فردی که  دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است.

[ad_2]

Source link