بهبودی نوزاد نارس مبتلا به کرونا در پرو

[ad_1]

یک نوزاد نارس مبتلا به کرونا در بيمارستاني در ليما پايتخت کشور پرو بهبود پیدا کرد.

[ad_2]

Source link