بهترین سریال های ایرانی که باید حتما ببینیم کدامند؟

ژانر اکشن هم در بین بینندگان ایرانی طرفداران زیادی دارد و هر گروهی از همین گونه سریال خارجی استقبال میکنند. سریالهای اکشن بیشترین حجم سریالهای ساختهشده پس از درام را تشکیل ارائه می کنند و پربینندهترین و پولسازترین سریالهای شبکهها هستند. این دختران مهم وجود رفتن به یک دبیرستان نخبگان، پس از یک شب وحشیانه به شکارچیان جایزه بگیر تبدیل میشوند. تئوری بیگبنگ روایت چندین دوست و همخانه است که کلیه تحصیلکرده و دلداده فیزیکند و اسم سریال نیز به این مسئله اشاره دارد. تئوری بیگبنگ نیاز به معرفی ندارد. نخست او و ایرج با همین اقتدار جدیدش شروع به اخاذی از مردم میکنند. شبکۀ استارز اساسی تلفیق این ژانرها توانسته ترکیبی ایجاد کند که نیز پرفروش و پرمخاطب باشد و نیز در طول دوران انسجام خود را برای ادامۀ تولید سریال کره ای مملکت من نصیب 12 نگهداری کند. کل روایت این سریال خارجی که 9 فصل ارتفاع کشید، خاطرات پدری است که داستان ملاقات اساسی مادرشان را به جهت فرزندانش شرح میدهد. این اقبال عمومی از سوی شبکۀ CW بیپاسخ نماند و خاطرات خونآشام برای هشت فصل تا سال 2017 پخش شد. فراز و فرودهای خاطرات پنج صلح که روایت سریال در گزینه آنهاست، مطمئناً تجربهای تماشایی خواهد بود. ماجرا در آیتم واحد آیتی یک شرکت تجاری است. این تیم اساسی داستانی اهمیت مورد قضیه خانواده است؛ خانوادهٔ از نیز پاشیدهای که صاحب و مالک یک امپراتوری رسانهای میباشند و حیاتی اعتنا به موقعیت نامشخص تندرست پدرسالار خانوادهشان، لوگان روی، بر سر در دست گرفتن شرکت در کشمکش قرار دارند. همین سریال اصلی داخل مایهای اجتماعی و عاشقانه، به اتفاق منا پرداخته است. سریال ماوراء الطبیعه (Paranormal) در ده سال 1960 میگذرد و درباره ماجراهای پزشک رفعت اسماعیل می باشد که حیاتی وقایع فراطبیعی عجیبی مواجه میشود. داستانی مرکب از ماجراهای عاشقانه، عملکرد و موفقیت مدام دیدنی است. ماجرا سریال در قارههای خیالی وستروس و اسوس، در نزدیکی نقطه نهایی یک تابستان ۱۰ ساله اتفاق میافتد و یکسری خط داستانی را دنبال میکند.