بودجه مورد نیاز برای تکمیل مرمت ارگ جهانی بم

[ad_1]

مدیر پایگاه جهانی ارگ بم‌ اعلام کرد: مرمت وبازسازی میراث جهانی ارگ بم در اولویت است.

[ad_2]

Source link