بیماری کرونا و ماسک – گروه پاتوبیولوژی رهسا

در رخ استفاده از ماسکهای یکبارمصرف ، ماسک پارچهای یا این که بندهای محکمکننده روی آن بگذارید. از ماسکی به کار گیری نمایید که در نصیب بینی آن از سیم به کار گیری شده باشد. اطمینان حاصل کنید که هیچ هوایی از نصیب نزدیک به چشمها یا کنارههای ماسک عبور نکند. بند ماسک 3 لایه را در قسمت گوشهها یک به دور بپیچانید و به موقعیت ضربدری قرار دهید. درصورتیکه ماسک بهخوبی بر رخ شما نشسته باشد، از نصیب جلویی ماسک هوای گرمی را احساس میکنید و شاید اساسی هر نفس حرکت اجزاء ماسک به باطن و خارج را ببینید. دارای انگشتان خویش گوشههای بیرونی ماسک را بررسی کنید. ماسکی چند لایه انتخاب کنید. بند ماسک 3 لایه را به حالت ضربدری یک دور بپیچانید. ماسکی پارچهای متشکل از چندین لایه پارچه به کارگیری کنید. از ماسک پارچه ایی به عنوان محکم کننده ی ماسک یا بندهای محکمکننده استفاده کنید. یک عدد از مطالعات نشان دیتا است که ماسک های N95 که به وسیله قاب طبابت استعمال میشود، بهترین ماسک به جهت پرهیز از تکثیر قطرات آلوده به ویروس کرونا هستند. در صورتی که پوست چربی دارید : در آیتم ماسک های تمیز کننده عمیق به جهت پوست چرب و مختلط سفارش می شود که در آغاز دوش بگیرید و آن گاه ماسک خود را بگذارید. همینطور خواص ضد التهابی آن به جهت درمان لک­ ها، جوش و سایر مشکلات پوستی اثرگذار است. شانه در استعمال از ماسک مو نیز موثر است. به عقیده متخصصان محافظت از مو، کسانیکه موهای مجعد، فِر، مات و خشک دارند، بیشتر از کلیه به ماسک مو نیاز دارند. سپس از همین روند مطلقا به پوست ایدهآل خویش میبالید و خود را تحسین میکنید! به همین ترتیب از رخنه هوا از اطراف گوشههای ماسک خودداری میشود. ماسک دوم بایستی گوشههای ماسک زیرین را به رخ شما بچسباند. در روزگار خرید کردن ماسک صورت، بایستی به خصوصیات و مشکلات پوستی خود، دقت کنید. در صورت کثیف یا تر بودن، باید همه ماسکها عوض شوند. او به طور کلی سفارش می کند که استعمال از ماسک ان۹۵ (N۹۵) را به حدود دو یا سه روز محدود کنید. در صورتی که مشاهده کردید که بچه زیاد به صورت خویش دست می زند بلافاصله ماسک را از روی ماسک سه لایه ارزان شکل ماسک سه لایه سورین تک او بردارید. ماسک را فارغ از دست زدن به نصیب جلوی ماسک بردارید، پس از برداشتن ماسک به دیده و دهان دست نزنید.