تأیید ارتباط اخراج بازرس آمریکایی و تحقیقات درباره ایران

[ad_1]

بازرس اخراج‌شده وزارت خارجه آمریکا وجود ارتباط میان اخراج او با تحقیقاتش درباره اعلام وضعیت اضطراری با ایران را تأیید کرد.

[ad_2]

Source link