تاریخ چندهزار ساله در دل تپه اشرف اصفهان

[ad_1]

تپه اشرف، تپه ای باستانی در دل شرقی ترین نقطه شهر اصفهان، تاریخ چندهزارساله را در دل خویش نهفته است و اکنون عده ای کاوشگر سعی دارند با تلاش خود برگی از شناسنامه نصف جهان را زنده کنند.

[ad_2]

Source link