تبرک در دومین قربانگاه جهان

[ad_1]

حسینیه اعظم زنجان به عنوان دومین قربانگاه جهان اسلام بعد از مکه مکرمه، نذورات و احشام نذری مردم را جمع آوری و بعد از کشتار با بسته بندی بهداشتی با ساز و کار مشخصی در بین نیازمندان و صاحبان نذورات با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی توزیع می کند.

[ad_2]

Source link