تخت‌های آی‌سی‌یو بیمارستان‌های بندرعباس پر شده است

[ad_1]

استاندار هرمزگان گفت: نگرانی ما از جایی است که تخت‌های آی سی یو بیمارستان‌ها کامل پر شود و در بندرعباس این اتفاق افتاده است.

[ad_2]

Source link