ترکیب کمیسیون‌ها تاپایان هفته نهایی می‌شود

[ad_1]

سخنگوی هیات ‌رئیسه مجلس گفت که ترکیب کمیسیون‌های تخصصی مجلس تا پایان هفته{۳۰ خرداد} نهایی خواهد شد.

[ad_2]

Source link