تصور اشتباه مردم از بیمارستان‌ها

[ad_1]

مدیر گروه نورولوژی بیمارستان سینا، گفت: مردم تصور می کنند بیمارستان ها پر شده از بیماران کرونایی و به همین علت پیگیر بیماری خود نمی شوند.

[ad_2]

Source link