تهران در مقابله با کرونا از لندن جلوتر است

[ad_1]

​شهردار تهران در دیدار مجازی با شهردار لندن یادآور شد که ایران با وجود تحریم های پیش رو توانسته در مقابله با شیوع کرونا گامهای مثبتی بردارد و تا حد زیادی این بیماری را کنترل کند.

[ad_2]

Source link