توضیحاتی درباره لباس فرم دانش‌آموزان

[ad_1]

مدیرکل دفتر انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق آیین نامه اجرایی مدرسه، تصمیم گیری درباره لباس فرم با شورای مدرسه است.

[ad_2]

Source link