توطئه خطرناک علیه امنیت ملی کویت ناکام ماند

[ad_1]

یک منبع امنیتی عالی رتبه کویت به روزنامه القبس این کشور گفت: یک توطئه خطرناک علیه امنیت ملی این کشور خنثی شد.

[ad_2]

Source link