تکلیف سرویس مدارس در سال کرونا چه می‌شود؟

[ad_1]

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران تهمیدات ثبت‌نام رانندگان متقاضی سرویس مدرسه را تشریح کرد.

[ad_2]

Source link