جدیدترین وضعیت تبدیل ریال به تومان به روایت همتی

[ad_1]

رئیس کل بانک مرکزی درباره جدیدترین وضعیت حذف صفر از پول ملی گفت که پول‌هایی که به تازگی چاپ کرده‌ایم فعلا چهار صفر در آن‌ها کم‌رنگ درج می‌شود.

[ad_2]

Source link