جلسه یوفا برای تعیین تکلیف لیگ قهرمانان

[ad_1]

کمیته اجرایی یوفا به ریاست الکساندر چفرین، رئیس این سازمان امروز برنامه رقابتهای فوتبال اروپا بعد از بحران کرونا را تصویب خواهد کرد.

[ad_2]

Source link