جنایت آمریکا در خلیج فارس

[ad_1]

امنیت جهانی و حفظ کرامت انسان‌ها از اساسی‌ترین بحث در حقوق بین‌الملل است اما آمریکا سال‌های متمادی به ‌بهانه‌ حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم وارد منطقه خلیج‌فارس شده و از انهدام سکوهای نفتی ایران رشادت و سلمان گرفته تا انهدام هواپیماهای غیرنظامی و کشتن زن و کودک و ترور فرماندهان عالی رتبه نظامی ایران دریغ نمی‌کند.

[ad_2]

Source link