حضور ایران و آمریکا در یک نشست مجازی درباره افغانستان

[ad_1]

یک اندیشکده آمریکایی از حضور نمایندگان آمریکا و ایران بر سر مسائل افغانستان در جریان یک نشست مجازی خبر داده است.

[ad_2]

Source link