حفر و تکمیل ۳۱ حلقه چاه نفت و گاز در سال جاری

[ad_1]

معاون شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری از حفر و تکمیل ۳۱ حلقه چاه نفت و گاز در سال جاری خبر داد.

[ad_2]

Source link