حمله به شهرک‌های اسرائیل همزمان با امضای توافقمنابع خبری سه شنبه شب گزارش دادند، همزمان با برگزاری نشست امضای توافق سازش در واشنگتن، دو راکت از غزه به سمت شهرک‌های صهیونیستی غلاف غزه شلیک شد.Source link

Leave a Comment