خبرنگار خبرگزاری مهر بازداشت نشده است

[ad_1]

مدیر خانه مطبوعات خوزستان گفت: خبرنگار خبرگزاری مهر خوزستان بازداشت نشده است.

[ad_2]

Source link