خنک‌شدن در تابستان را با این خوراکی‌ها تجربه کنیدروش‌های زیادی برای پایین آمدن سریع حرارت بدن وجود دارد، اما برخی خوراکی‌ها نیز در این وضعیت مفیدند.Source link

Leave a Comment