خودروهای زرهی جنگی در خیابان های لس آنجلس!

[ad_1]

پس از گسترده شدن حجم اعتراضات در خیابان های آمریکا، اکنون ارتش این کشور به صورت رسمی برای سرکوب مردم به میدان آمده است.مناطق مختلف آمریکا جولانگاه خودروهای زرهی ارتش شده است.

[ad_2]

Source link